3 de febr. 2021

Mapes conceptuals com a exploració d’idees prèvies

 Aquest trimestre, a GES 1 hem començat el mòdul de física i química 1, que està articulat al voltant de la cuina. La idea de triar aquest eix temàtic té a veure amb un objectiu acadèmic i amb un objectiu coeducatiu. D’una banda, ens permet fer la química més propera i aplicada a la vida quotidiana del nostre alumnat, generant així processos d’aprenentatge més significatius, i de l’altra, ens permet posar en valor els sabers tradicionals de les dones, i visibilitzar tot el saber científic que hi ha en les pràctiques culinàries i de cura.


Per explorar les idees prèvies de l’alumnat, vam fer una activitat de fer mapes conceptuals per grups amb alguns conceptes claus que ens acompanyaran al llarg del mòdul. L’objectiu de l’activitat era veure quines relacions establien entre el treball productiu i el reproductiu, en quin estatus social ubicaven les tasques de cura, i si vinculaven d’alguna manera la cuina, el canvi químic i els sabers científics.


Com que l’objectiu era explorar la seva conceptualització de totes aquestes nocions, no tenia sentit donar-los un mapa ja fet per omplir buits, sinó que allò interessant era veure les relacions que elles i ells establien entre els diferents conceptes i la jerarquia en la que els col·locaven. Per fer-ho, els vam donar targetes amb els diferents conceptes amb els que ens interessava treballar, una cartolina i retoladors, i els vam proposar que, per grups, llegissin primer les targetes, fessin grups a sobre la cartolina segons si els semblava que tenien relació o no, i finalment estructuressin un mapa dibuixant fletxes i posant noms a aquestes relacions.


Clarament, a fer mapes conceptuals no se n’aprèn en un dia, i necessitem una mica més de pràctica a l’hora de, per exemple, significar les fletxes o construir la gramàtica del mapa, però tot i així l’experiència va resultar molt positiva: es va generar molt de debat dins dels grups, van estar molt enganxats i enganxades a l’activitat i els mapes resultants ens donen una idea interessant de com, per exemple, la majoria de grups no associen en cap cas el canvi químic a la cuina, o les tasques reproductives al treball.


Al llarg del trimestre, amb les activitats que anem fent, intentarem transformar aquestes idees.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada